Magpa-follow up sa Clients on your behalf.

Ang Examinare Follow Up ay bahagi ng Examinare service portfolio na tutulongan ka na i-follow up ang mga customers. Mayroon kaming mga solution sa specific na mga industriya, Customer Satisfaction Projects para sa iyo, Managed Customer Satisfaction Surveys Project kung saan kami ang mangangasiwa sa lahat ng mga feedback sa iyong kumpanya.

Kung ikaw ay naghahanap ng Customer Satisfaction Survey o kaya isang buong Survey Department, pareho lamang ang sagot, at ito ay ang Examinare Follow Up.


Solusyon sa pamamagitan ng Industriya

NPS - Net Promoter Score

Ang Net Promoter Score o NPS ay susukatin ang karanasan ng customer at hinuhulaan ang paglago ng negosyo, ang NPS ay isang maikling pagsisiyasat na karaniwang ipinapadala sa lahat ng mga customer.

Ang NPS ay nakabatay sa scale ng 11 na puntos sa pagitan ng 0 at 10. Ang sagot mula sa 0-6 ay ang mga hindi nasisiyahan. 7-8 ay ang walang Pasubali na grupo, at 9-10 ay ang mga Tagataguyod.360 Degree Feedback Survey.

Ang 360 Degree Feedback ay isang system o proseso kung saan ang empleyado ay makakatanggap ng kumpidensyal at anonymous na feedback mula sa mga taong katrabaho niya. Ito ay kabilang ang manager, kaparehong katrabaho, at direct reports.

Employee Satisfaction Surveys by Examinare.

Ang Employee job satisfaction survey ay nagbibigay ng kaalaman sa mga manager o sa mga miyembro ng board sa mga aktwal at positibo na trabaho sa loob ng organisasyon. Ang mga pag-uugali ng mga empleyado, stress tendency, ang loyalty ng empleyado, ang klima sa lugar ng trabaho, ang mga oportunidad sa training, at kahusayan ay ang mga pangunahing susi para sa employee satisfaction sa lugar ng trabaho.

Pinagkakatiwalaan sa Buong Mundo

Price Quotation

Price Quotation

Alamin kung paano ka matutulongan ng Examinare! Ang isa sa aming mga eksperto sa Examinare ay makikipag-ugnay sa iyo para ipaliwanag at talakayin ang iyong mga kailangan at kung paano ka makakabenepisyo sa Examinare Solutions.

Fill-upan ang form at kokontakin ka namin maya-maya.


Kumpanya *

Pangalan *

Telepono (halimbawa: +46700000000) *

E-mail *

Ilarawan ang serbisyo na gusto mong ipagkaloob namin.
(After the email has been received you can upload files to the ticket email being created.)

Tinatayang Badyet
(Approximate number with currency) *

Anti-Spam na Tanong.

3+5= *

Newsletters from Examinare