Услуги за коментари што ги нуди Examinare.

Изберете го типот на услуга што би сакале да Ви ја понудиме и ние ќе се осигураме дека ќе ја добиете најдобрата услуга во однос на цените на пазарот.

services:satisfied-customer-survey

Корпоративни анкети за задоволни потрошувачи

Проекти со анкети за задоволни потрошувачи што Examinare ги внесува во Корпоративниот оддел. Ние се усовршуваме во додавање на мулти-јазичната функционалност на Корпоративниот пазар за коментари.

services:public-polls

Јавни анкети од Examinare.

Јавните анкети се користат како делови од проектите за јавно мислење. Анкетите можат да бидат дел од почетното истражување, пошироко истражување на одредено поле или мерење на изборите.

services:project-follow-up-surveys

Анкети за следење на проектите.

Следете ги Вашите проекти со помош на Examinare анкетите за следење на проекти, скроени по Ваша мерка. Ние нудиме решенија за секоја бизнис структура и буџет.

services:nps

РПМ-Резултат на промотори на мрежи

РПМ или Резултатот на промотори на мрежи го мери искуството на потрошувачите и го предвидува порастот на бизнисот. РПМ претставува кратка анкета којашто обично се испраќа на сите потрошувачи.

services:market-research

Examinare истражување на пазарот

Истражувањето на пазарот е една од најчесто користените практики за собирање на информации при планирање на идните нови продукти и услуги или надградување на истите.

services:employee-satisfaction-surveys

Анкети за задоволство на вработените

Во поголемиот дел од времето, Вашите потрошувачи комуницираат со Вашата компанија преку Вашите вработени. Комуникацијата може да биде отежната поради неисполнетите очекувања во однос на вработените.

services:customersatisfactionsurveys

Анкети за потрошувачко задоволство.

Вие го избирате типот на интеракција со Вашите потрошувачи а ние ги собираме информациите за потрошувачко задоволство за Вас. Некои од достапните методи се email, пошта, СМС или телефонски анкети.

services:customer-survey-questions

Какви прашања треба да поставите во Вашата анкета за потрошувачи?

Ние често добиваме прашања од нашите потрошувачи и недоумици за тоа какви прашања треба да постават кога ќе испратат анкети за потршувачи. Прочитајте дел од одговорите на Вашите прашања.

services:customer-satisfaction-index

Решенија за ИПЗ (Индекс на потрошувачко задоволство).

ИПЗ „Индекс на потрошувачко задоволство“ е една од најлесните и најмоќните алатки што можете да ги имате во Вашите анкети и прашалници.

 

Барање за предлог-цена

Пополнете го

Компанија *


Име *


Телефонски број (Пример: +46700000000) *


E-mail адреса *


Опишете ја услугата којашто би сакале да Ви ја овозможиме.(Откако e-mail пораката ќе биде примена, Вие ќе можете да прикачите датотеки кон email адресата што ќе биде креирана)

Проценет буџет
(Приближна цифра со валута) *


Анти-спам прашање

4+7= *

Newsletters from Examinare
Ќе го добивате нашето списание автоматски месечно, но можете да се отпишете со едно кликнување