Анкети за потрошувачко задоволство.

Вие го избирате типот на интеракција со Вашите потрошувачи а ние ги собираме информациите за потрошувачко задоволство за Вас. Некои од достапните методи се email, пошта, СМС или телефонски анкети.

Изберете го методот а ние ќе Ви помогнеме да ја составите анкетата за потрошувачко задоволство:

Пополнете го формуларот на крајот од страницата за да добиете предлог цена.

Анкета за потрошувачко задоволство преку email.

E-mail пораките се најисплатливиот метод за анкети за потрошувачи денес. Сите Ваши потрошувачи добиваат персонализиран линк преку e-mail. Она што не' разликува од сите останати снабдувачи е тоа што имаме одредена единица мерка за произведување на анкетни прашања за потрошувачи, нивно испраќање, потсетување за анкетата до 2 пати а потоа и анализирање на резултатите. Ние не користиме шаблони за составување на анкети за потрошувачи туку се потпираме на експертизата и логиката што ја имаме стекнато низ многуте години поминати во овој бизнис.

Анкета за потрошувачко задоволство преку СМС.

Анкетите за потрошувачи преку СМС е еден од најбрзите медиуми денес. Потрошувачите автоматски ќе добијат СМС со линк каде што ќе можат да одговорат на мобилната верзија на прашалникот за потрошувачи. Тие можат лесно да одговорат секаде каде што има достапност до телефон. СМС пораките се многу брз метод, а со нашата единствена платформа дури и потрошувачите што немаат Android или iPhone можат да одговорат на нашите СМС анкети, бидејќи се' што е потребно е мобилен интернет на телефонот и телефон што е направен по 2003 година. Ова ќе обезбеди повисока стапка на одговори отколку кај другите трговци.

Анкета за потрошувачи преку пошта/ регуларни поштенски испраќања, познати како поштенски прашалници.

Нашите анкети за потрошувачи преку пошта може да се одговорат преку писмо и коверт или преку внесување на персонален линк од страна на примателот и дигитално одговарање на прашалникот. Со нас добивате цена на проектот што ќе ги покрие испраќањето, известувањето и анализите.

Поштенскиот прашалник е малку побавен метод од потрошувачките анкети преку email или СМС. Обично, еден проект трае 8-10 недели од почетокот до анализата. Ние имаме водено анкети за потрошувачи на шведски, англиски, арапски, француски и руски. Исто така имаме можности за комбнирање на поштенски прашалници со последователни прашалници преку телефон или email/ СМС за да го забрзаме процесот.

Анкета за потрошувачи преку телефон/ Телефонски анкети.

Телефонските анкети или анкетите за потрошувачи преку телефон може да се прават на различни начини. Можеме да спроведеме регуларни телефонски анкети каде што има претставник за потрошувачки услуги кои се јавува на Вашите потрошувачи. Во овој тип на потрошувачки анкети, многу голем дел од одѕивот на потрошувачите се во анкетата и директно пренесени до Вас, како одговор на прашањата што им се поставени од страна на нашиот персонал. Со помош на телефонските анкети за потрошувачи, ќе добиете и квантитативни и квалитативни резултати што ќе Ви ја претстават реалната ситуација.

Автоматизирани коментари преку телефон.

Исто така, ние имаме поддршка за автоматски телефонски анкети што користат аудио датотеки при јавување. Оваа технологија Ви нуди континуиран прецизен повратен одговор на прашањето како Ве доживуваат Вашите потрошувачи. Ова може да биде изведено преку „префрлање“ на потрошувачот по повикот во нашиот центар за повици или преку автоматизиран центар за повици што би го повикал потрошувачот 5 минути по завршувањето на директниот повик на Вашиот потрошувач. Нашето решение исто така ќе Ви помогне да ги идентификувате оние потрошувачи кои се многу незадоволни и да им ја повратите довербата. Овој тип на анкети за потрошувачи е една од најкористените во центрите за повици и веројатно досега и Вие сте одговориле на една од нив.

За да дознаете кој тип на анкети за потрошувачи најмногу Ви одговараат, можете слободно да неä побарате и да дискутирате со нас.

 

Барање за предлог-цена

Пополнете го

Компанија *


Име *


Телефонски број (Пример: +46700000000) *


E-mail адреса *


Опишете ја услугата којашто би сакале да Ви ја овозможиме.(Откако e-mail пораката ќе биде примена, Вие ќе можете да прикачите датотеки кон email адресата што ќе биде креирана)

Проценет буџет
(Приближна цифра со валута) *


Анти-спам прашање

4+4= *

Newsletters from Examinare
Ќе го добивате нашето списание автоматски месечно, но можете да се отпишете со едно кликнување