Анкети за потрошувачко задоволство.

Вие го избирате типот на интеракција со Вашите потрошувачи а ние ги собираме информациите за потрошувачко задоволство за Вас. Некои од достапните методи се email, пошта, СМС или телефонски анкети.

Анкета за потрошувачко задоволство преку email.

E-mail is the most advantageous method of customer surveys today; all your customers get a personalized link by e-mail. What distinguishes us from all other suppliers is that we have unit pricing for producing the customer survey questions, sending it out, reminding about the survey up to two times, and then analyzing the results. We do not use templates to create customer surveys, but we rely on the expertise and common sense that we have earned through many years in this business.

Surveys via e-mail are one of the fastest mediums (after SMS and telephone surveys) that provide the most ROI (Return of Investment). A customer survey via E-mail is usually finished within 3-4 weeks of the survey questions having been approved by that as a customer company.

Анкета за потрошувачко задоволство преку СМС.

Анкетите за потрошувачи преку СМС е еден од најбрзите медиуми денес. Потрошувачите автоматски ќе добијат СМС со линк каде што ќе можат да одговорат на мобилната верзија на прашалникот за потрошувачи. Тие можат лесно да одговорат секаде каде што има достапност до телефон. СМС пораките се многу брз метод, а со нашата единствена платформа дури и потрошувачите што немаат Android или iPhone можат да одговорат на нашите СМС анкети, бидејќи се' што е потребно е мобилен интернет на телефонот и телефон што е направен по 2003 година. Ова ќе обезбеди повисока стапка на одговори отколку кај другите трговци.

Анкета за потрошувачи преку пошта/ регуларни поштенски испраќања, познати како поштенски прашалници.

Нашите анкети за потрошувачи преку пошта може да се одговорат преку писмо и коверт или преку внесување на персонален линк од страна на примателот и дигитално одговарање на прашалникот. Со нас добивате цена на проектот што ќе ги покрие испраќањето, известувањето и анализите.

Поштенскиот прашалник е малку побавен метод од потрошувачките анкети преку email или СМС. Обично, еден проект трае 8-10 недели од почетокот до анализата. Ние имаме водено анкети за потрошувачи на шведски, англиски, арапски, француски и руски. Исто така имаме можности за комбнирање на поштенски прашалници со последователни прашалници преку телефон или email/ СМС за да го забрзаме процесот.

Анкета за потрошувачи преку телефон/ Телефонски анкети.

Телефонските анкети или анкетите за потрошувачи преку телефон може да се прават на различни начини. Можеме да спроведеме регуларни телефонски анкети каде што има претставник за потрошувачки услуги кои се јавува на Вашите потрошувачи. Во овој тип на потрошувачки анкети, многу голем дел од одѕивот на потрошувачите се во анкетата и директно пренесени до Вас, како одговор на прашањата што им се поставени од страна на нашиот персонал. Со помош на телефонските анкети за потрошувачи, ќе добиете и квантитативни и квалитативни резултати што ќе Ви ја претстават реалната ситуација.

Автоматизирани коментари преку телефон.

Исто така, ние имаме поддршка за автоматски телефонски анкети што користат аудио датотеки при јавување. Оваа технологија Ви нуди континуиран прецизен повратен одговор на прашањето како Ве доживуваат Вашите потрошувачи. Ова може да биде изведено преку „префрлање“ на потрошувачот по повикот во нашиот центар за повици или преку автоматизиран центар за повици што би го повикал потрошувачот 5 минути по завршувањето на директниот повик на Вашиот потрошувач. Нашето решение исто така ќе Ви помогне да ги идентификувате оние потрошувачи кои се многу незадоволни и да им ја повратите довербата. Овој тип на анкети за потрошувачи е една од најкористените во центрите за повици и веројатно досега и Вие сте одговориле на една од нив.

За да дознаете кој тип на анкети за потрошувачи најмногу Ви одговараат, можете слободно да неä побарате и да дискутирате со нас.

Trusted Worldwide

Price Quotation

Price Quotation

Find out how Examinare can help you! One of our Examinare experts will contact you shortly to discuss your needs and how you can benefit from Examinare Solutions.

Fill in the form and we will contact you shortly.

Компанија *

Име *

Телефонски број (Пример: +46700000000) *

E-mail адреса *

Опишете ја услугата којашто би сакале да Ви ја овозможиме.(Откако e-mail пораката ќе биде примена, Вие ќе можете да прикачите датотеки кон email адресата што ќе биде креирана)

Проценет буџет
(Приближна цифра со валута) *

Анти-спам прашање

9+4= *

Newsletters from Examinare

Latest News

Service quality survey with Delivery Evaluator.

When creating a service quality survey there is a lot of factors involved in the project. It is not something that you should take lightly. Templates and word files that you can download online are not...

Прочитај повеќе

What is churn rate? The Whycancel team answers.

Today churn rate has become a popular expression, before most call-centers and telemarketing was using it more than the average companies. With all the reaction of Covid-19 and when more and more companies...

Прочитај повеќе

New Design and new services - Happy 2021!

We all have had the turbulent year 2020, the Corona virus has made its impression in the world and making some businesses change their ways, some has stopped operations and some have scaled-down.We here...

Прочитај повеќе