Projektin Seurantakyselyt.

Seuraa projektejasi Examinaren räätälöidyn Projektin Seurantakyselyiden avulla. Meillä on ratkaisuja jokaiseen yritysrakenteeseen ja budjettiin.

Miksi käyttää Projektin Seurantakyselyitä.

Maailmanlaajuisesti organisaatioiden sisällä projektisuunnittelu on tärkeä osa tavanomaista suunnitteluvaihetta. Ennen projektin käynnistämistä tarvitaan tarkkoja yksityiskohtia, mutta toimituksen jälkeen on myös tärkeä olla "Oppitunteje" sekä seurantarutiineja. Monet organisaatiot hoitavat "Oppitunnit" ryhmäpuhelulla ja kirjaavat muistiinpanot ylös. "Oppitunnit" suoritetaan tavallisesti hankkeen asiakkaan kanssa tai ilman. Mutta entä jos voit tehdä projektin seurantatutkimuksen ulkoisten ja sisäisten asiakkaidesi kanssa samaan aikaan?

Tavoita heikkoudet ja käytä Oppitunteja.

Entä jos saisit vastaukset vahvuuksien ja heikkouksien kaaviona, jotta projektiryhmäsi työskentelisi tullakseen vahvemmaksi ja tehokkaammaksi. Examinare on kehittänyt useita raportointimoduuleja projektin seurantatutkimuksille. Suurin osa raportointijärjestelmistämme räätälöidään asiakkaalle. Vaitiolovelvollisuutemme asiakkaitamme kohtaan estää meidät mainitsemasta todelliset asiakkaat, joten olemme niputtaneet yhteen yleiskatsauksen osista, joita olemme tehneet organisaatioille. Hinta- ja toimintakeskustelua varten ota meihin yhteyttä Projektin Seurantakyselyistä ja Kyselylomakkeista.

Projektin Oppitunnit automaattisella raportoinnilla.

Kaikissa organisaation sisällä olevat projektit perustuvat projektivirtaukseen, jota ylläpidetään kaikissa projekteissa. Sinulla on myyntivaihe, valmisteluvaihe, projektisuunnittelun vaihe, käynnistysvaihe, viikoittainen kokousvaihe, toimitusvaihe ja viimeisenä projektin toimitus- ja luovutusvaihe. Näiden lisäksi on myös ylläpitovaihe ja kuukausittaiset ylläpitokokoukset. On luonnollisesti enemmänkin vaiheita ja joillain organisaatioilla on tietenkin minimoitu virta projektitoimitukselle.

Jos tarkastelet kaikkia vaiheita, huomaat helposti, että jokainen osa sisältää palautteen tarpeen. Toimitettiinko projekti kuten asiakas halusi ja mitkä osat projektista koskivat keitäkin ihmisiä. Me Examinaressa voimme luoda organisaatiollesi mukautetun raportointijärjestelmän, joka raportoi automaattisesti yksittäisille ryhmille, mitä tulis parantaa sekä projektin sisäisessä että ulkoisessa osassa.

Projektin vuosittaiset Seurantakyselyt.

Yhden vuoden jälkeen normaalisti projekti on elossa ja joskus päivitetty tai peruutettu. Riippumatta näistä parametreista siitä on Opittavia Oppitunteja. Autamme organisaatioita rakentamaan automaattisen raportointijärjestelmän, jossa asiakas saa kyselyn käyttämästään ratkaisusta ja siitä, minkä he kokevat toimivan paremmin tai vähemmän hyvin kuin he olettivat ostaessaan projektia. Järjestelmä ilmoittaa sitten projektipäällikölle, mitä osia tulee ottaa huomioon seuraavissa projekteissa tulevaisuudessa.

Älä unohda tukilipukkeita ja tukiasioita.


Asiakastuki on luonnollisesti suuri osa mitä tahansa räätälöityä projektia. Autamme organisaatiotasi sisällyttämään tukilipun palaute Oppitunteihin tai säädettäville osille. Varmasti jo tiedätkin, että jos avainasiakkaalla on huono kokemus tukihenkilökunnan kanssa tai saa vaillinnaisen vastauksen, tämä voi vaikuttaa yrityksesi kasvuun ja voit menettää asiakkaan teknisen virheen vuoksi. Olemme täällä Examinaressa tehneet lukuisia integraatioita jo vakiintuneeseen tukijärjestelmään, jossa automaattinen asiakasraportointi on suuri osa palvelua.

Want to know how to collect feedback like a pro?

Subscribe to our newletter and stay always in touch with the latest survey creation, distribution and analysis techniques.

Price Quotation

Price Quotation

Find out how Examinare can help you! One of our Examinare experts will contact you shortly to discuss your needs and how you can benefit from Examinare Solutions.

Fill in the form and we will contact you shortly.

Yritys *

Nimi *

Puhelinnumero (Esimerkiksi: +46700000000) *

Sähköposti *

Kuvaile palvelu, jota haluat meidän tarjoavan.
(Kun sähköpostiviesti on vastaanotettu, voit ladata tiedostoja luomaasi sähköpostilippuun.)

Arvioitu budjetti
(likimääräinen numero valuutalla) *

Roskapostisuodatus

8+7= *

Newsletters from Examinare

Latest News